top of page
  • Writer's picturePál Péter Walter

Patriots Bajtársi Est, mert egy vérből valók vagyunk


Egy alkalom, a megannyi PAtriots Estből, melyet egyesületünk rendszeresen szervez többségében a fővárosban, melynek alkalmában elkötelezett, nemzeti gondolkodású hazafiak ülnek össze megvitetni hazánk politikai, társalami problémáit és igyekszük kivenni részüket egyesületünk munkájából.


Hálásak vagyunk a résztvevőknek, kik szabadidejüket feláldozva igyekeznek dolgozni nemzetünk felamelkedéséért.


1 view
bottom of page